Drenaj Levhas?

Drenaj Levhas? - Drainage Sheet

NETDRAIN drenaj levhalar?, temel perdelerinde dolgu esnas?nda su yal?t?m?n? mekanik hasarlardan korumak i?in, temelde grobeton yerine veya istinad duvarlar?nda kullan?l?r.

NETDRAIN kabarc?kl? y¨ıksek yo?unluklu polietilen (HDPE) levhalar mekanik bas?nca ve kimyasallara kar?? diren?lidir.

NETDRAIN ayr?ca teraslarda ve ye?il bah?e uygulamalar?nda da kullan?l?r. Kabarc?klar?n?n lineer yap?s?, di?er diagonal drenaj levhalar?na g?re suyun yukar?dan a?a??ya do?ru daha kolay ve daha h?zl? drenaj?n? sa?lar.

NETDRAIN, kabarc?kl? yap?s? nedeni ile bir hava sirk¨ılasyonu sa?layarak duvar?n kuru kalmas?n? ve suyun drene edilmesini sa?layacakt?r.

Ayr?ca tuzlu ??zeltilere, alkaliye ve asitlere kar?? dayan?kl?d?r , toprak alt?nda uzun s¨ıre formunu korur.

NETDRAIN GEO, kabarc?kl? geotekstil ke?eli HDPE (y¨ıksek yo?unluklu polietilen) drenaj levhalar? , suyun fazla oldu?u yerlerdeki temel perdeleri ve ye?il bah?e uygulamalar?nda bitki k?klerine zarar vermesini engeller.

Ayr?ca bitki k?kleri, ye?il bah?e uygulamalar?nda drenaj levhalar?n? ge?emeyerek su yal?t?m?na zarar vermesini engeller.

Daha Detayl? bilgi i?in www.netyapi.com adresine t?klay?n?z...


NET YAPI MALZ.?N?.TAAH.?TH.?HR.LTD.?T?.

Seyrantepe Mh. Narin Sk. No:18/A Ka??thane ?STANBUL
Tel : +90 (212) 269 33 93 (Pbx)
Fax : +90 (212) 269 19 80
E-mail : info@netyapi.com
nike high heels, polo ralph lauren sale, nike shox damen, michael kors taschen, hollister m¨ınchen, timberland sale, mbt schuhe kaufen, pandora armband, ghd gl?tteisen g¨ınstig, nike air max damen,